TRIESTE EDUCATION CLUSTER

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Uvod

Ta izjava opisuje, kako se obdelujejo osebni podatki uporabnikov in uporabnic, ki obiščejo spletno mesto.
https://www.trieste-education.it/

Upravljavec podatkov

SISSA MEDIALAB SRL
Ul. Bonomea 265
34136 Trst/Trieste - Italija/Italia
T. +39-040-3787 620
F. +39-040-3787 640
privacy@medialab.sissa.it

Običajne vrste podatkov

Podatki, zbrani z navigacijo, so lahko:


 • podatki o krmarjenju;
 • podatki, ki jih posredujejo uporabniki;
 • piškotki in drugi sistemi za sledenje (prim. Pravilnik o piškotkih).

Posebne vrste podatkov

Te vrste podatkov lahko posamezniki, na katere se nanašajo podatki, spontano posredujejo upravljavcu prek kontaktnih podatkov, objavljenih na spletnem mestu.

Namen obdelave:


 • pridobivanje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev na časovni interval ali na dan itd.);
 • spremljanje delovanja storitve;
 • komunikacija z uporabniki.

Osebe, ki lahko obdelujejo podatke:


 • pooblaščeni obdelovalci, ki so ustrezno usposobljeni in zavezani k zaupnosti;
 • obdelovalci podatkov, ki so podpisali zavezujoče sporazume v skladu z evropsko zakonodajo;
 • zunanji upravljavci z zadostnimi jamstvi za obdelavo podatkov posameznikov, na katere se nanašajo podatki, na podlagi veljavne pravne podlage.

Pravne podlage so lahko:


 • legitimni interes upravljavca za boljšo organizacijo dela in zagotavljanje varnosti omrežja;
 • pogodbeni ali predhodni dogovori, sprejeti na zahtevo upravljavca za spremljanje zahtevkov za informacije in pomoč, naslovljenih nanj.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do potrditve, ali se podatki obdelujejo ali ne. Za vse obdelane podatke ima pravico do:

 • poznavanja vsebine;
 • poznavanja izvora;
 • preverjanja točnosti;
 • zahteve po
  • dopolnitvi
  • izbrisu,
  • posodobitvi,
  • popravku,
  • anonimizaciji;
  • odstranitve osebnih podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z zakonom,
  • nasprotovanja obdelavi podatkov iz zakonitih razlogov.

Prenos podatkov zunaj EU

Prenos podatkov v države zunaj EU bo potekal v skladu z veljavnimi predpisi:

 • v države, ki jih Komisija priznava kot varne;
 • s katerimi je Evropa sklenila mednarodne sporazume o varstvu podatkov; s katerimi je upravljavec podatkov sklenil sporazume o varstvu podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno s pravilniki o varstvu podatkov na podlagi člena 28, zavezujočimi poslovnimi pravili in standardnimi pogodbenimi določili.

Nadzorni organ

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu v državi članici, v kateri običajno prebivajo ali delajo, ali v državi, v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

Zahteve v zvezi s tem lahko naslovite na upravljavca ali obdelovalca. Z obdelovalcem lahko stopite v stik po elektronski pošti: dpo@medialab.sissa.it

Pravilnik in posodobitev

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Pravilnik o zasebnosti in piškotkih z objavo na tej strani.
V#1_202203