TRIESTE EDUCATION CLUSTER

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Uvod

Ta izjava opisuje, kako se obdelujejo osebni podatki uporabnikov, ki obiščejo spletno mesto.
https://www.trieste-education.it/

Upravljavec podatkov

SISSA MEDIALAB SRL
Via Bonomea, 265
34136 Trieste - Italia
T. +39-040-3787 620
F. +39-040-3787 640
privacy@medialab.sissa.it

Običajne vrste podatkov

Podatki, zbrani z navigacijo, so lahko:


 • Navigacija
 • Objave za uporabnike
 • Piškotki in drugi sistemi za sledenje (glejte poseben pravilnik o piškotkih).

Posebne vrste podatkov

Te vrste podatkov lahko zainteresirane stranke posredujejo spontano prek kontaktnih podatkov upravljavca podatkov, ki so objavljeni na spletnem mestu.

Namen obdelave


 • pridobivanje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev na časovni interval ali na dan itd.).
 • spremljanje delovanja ponujene storitve.
 • Komunikacija z uporabnikom

Osebe, ki lahko obdelujejo podatke


 • Pooblaščeni obdelovalci, ki so ustrezno usposobljeni in zavezani k zaupnosti.
 • upravljavci podatkov, ki so podpisali zavezujoče sporazume v skladu z evropsko zakonodajo.
 • Avtonomni upravljavci z zadostnimi jamstvi za obdelavo podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in z veljavno pravno podlago za to.

Pravne podlage so lahko


 • Legitimni interes lastnika za boljšo organizacijo svojega dela in zagotavljanje varnosti omrežja
 • Pogodbeni ali predpogodbeni ukrepi, sprejeti na zahtevo istega za spremljanje zahtevkov za informacije in pomoč, naslovljenih na upravljavca

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se obdelava izvaja ali ne. Za vse obdelane podatke:

 • Poznavanje vsebine
 • Poznavanje izvora
 • Preverjanje točnosti
 • Vprašajte
  • integracija
  • preklic,
  • posodobitev,
  • popravek
  • transformacija v anonimni obliki
  • blokiranje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z zakonom.
  • da iz zakonitih razlogov v vsakem primeru nasprotuje njihovi obdelavi.

Prenos podatkov zunaj EU

Potekal bo v skladu z veljavnimi predpisi:

 • v državah, ki jih Komisija EU priznava kot varne.
 • s katerimi je Evropa sklenila mednarodne sporazume o varstvu podatkov. s katerimi je upravljavec podatkov sklenil sporazume o varstvu podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno z zakonom o varstvu podatkov ex člen 28, SCC in BCR

Nadzorni organ

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu v državi članici, v kateri običajno prebivajo ali delajo, ali v državi, v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

Zahteve v zvezi s tem lahko naslovite na Lastnik ali v DPO. S slednjim lahko stopite v stik po elektronski pošti: dpo@medialab.sissa.it

Različica in posodobitev

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Pravilnik o zasebnosti in piškotkih tako, da ga objavi uporabnikom na tej strani.
V#1_202203